VI GÖR

Ombyggnationer:

Det finns flera skäl: Ändrad verksamhet, nya hyresgäster med andra önskemål eller ekonomiska orsaker. Eller att kunna ta vara på ny kunskap om byggteknik, miljö, energifrågor med mera.

Reparationer:

Brand. Vattenskador. Skador orsakade av fordon eller maskiner. Men egentligen behöver det inte vara så dramatiskt. Det kan vara så enkelt att tidens tand har gnagt lite för länge på väggar, golv eller tak. Inomhus eller utomhus.

Lokalanpasssningar:

Verksamheter växer, krymper eller förändras, för att marknader, metoder eller myndighetskrav ändras. Hyresgäster – vare sig det är boende eller verksamheter – får nya behov och krav. Det enklaste sättet är oftast att anpassa lokalen.

Entreprenader:

Vi har egentligen bara en begränsning: Vi åtar oss inte stora, egna entreprenader. Men annars kan vi hjälpa dig med att hantera hela projekt, från start till mål. Det innebär byggande i alla former, från grund till tak; från yttertrappa till inredning.