Vår Affärsidé.

Örebro Byggservice är ett byggservice företag vars främsta ledstjärna är ”kvalitet i allt vi gör”. Genom kompetens och kvalitet tillsammans med nytänk ser vi till att skapa förutsättningar för nöjdare kunder.

D-R-U-M

Grunden i allt vi gör är våra centrala ledstjärnor:

Delaktighet – Tillsammans bygger vi det företag vi vill jobba på. Många av de initiativ som finns på ÖBS bygger på just engagemang och delaktighet från våra medarbetare.

Respekt – Vi tar tillvara på alla medarbetares kunskap. Vi är lyhörda och respekterar våra kunders önskemål och kunnande. Det arbete vi utför gör vi med respekt för den miljö och omgivning vi verkar i.

Uppriktighet – Uppriktighet betyder för oss rakhet, tydlighet och ärlighet. Det är en självklarhet för oss i allt vi gör och präglar vår kommunikation så väl externt som internt.

Mod – Vi har mod att fråga, lyssna aktivt och agera. Mod att testa nytt och ständigt utveckla vår verksamhet.